Legal Disclaimer

De website https://animedsolutions.com/ is eigendom van AnimEd Solutions. Reproductie is ongeoorloofd, zelfs als de bron wordt vermeld, tenzij anders vermeld door de eigenaar. Als u een deel van de inhoud van de site wilt gebruiken, met name door het gebruik van afbeeldingen, tekeningen, foto’s en teksten, neem dan vooraf contact op met AnimEd Solutions.

 

De dienstverlener en zijn activiteiten

AnimEd Solutions wil de expertise en het belang van een optimale samenwerking tussen de eigenaar van het dier en zijn dierenarts benadrukken door het delen van informatie over de gezondheid en het welzijn van dieren. AnimEd Solutions is gebaseerd op 2 gratis virtuele tools: een gids en een e-Expo.

 

Eigendom van de site

Maatschappelijke zetel: ANIMED SOLUTIONS Rue de la Dame à la Rose, 12. 1420 Braine-l’Alleud – BELGIË

Juridische vorm : BV

VAT : BE0739841962

Telefoon: +32 (0)491 081 931

v.goffaux@animedsolutions.com

 

Toezichthoudende Autoriteit

Directoraat-generaal Economische Inspectie Noordelijke Poort III Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel 

http://economie.fgov.be

 

Hosting

Deze site wordt gehost door het bedrijf van OVH :
OVH SARL
140 Quai du Sartel
59100 Roubaix
France

 

Redactionele verantwoordelijkheid

De verantwoordelijke voor de redactionele inhoud van https://animedsolutions.com/ is Virginie Goffaux. Via deze website wil de eigenaar de toegang van het publiek tot informatie over zijn activiteiten en diensten vergemakkelijken. Wij streven ernaar deze informatie actueel en accuraat te houden. De informatie op deze site kan echter niet de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de aanbieder aangaan.

 

PRIVACY-BELEID

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen met het oog op het leveren van de diensten die wij aanbieden op het gebied van publieksvoorlichting voor het behoud van de gezondheid en het welzijn van dieren.

 

Wij hechten bijzonder veel belang aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van de AnimEd Solutions e-Expo en de AnimEd Solutions community op het platform, The Guide. 

 

Identificatie van de verantwoordelijke voor de behandeling 

 

De gegevensbeheerder is: Virginie Goffaux, CEO, AnimEd Solutions gevestigd op 12 rue de la Dame à la Rose, 1420 Braine-l’Alleud, België.

 

Aard en doel van de verwerking

 

Wanneer u zich registreert, verzamelt AnimEd Solutions persoonlijke gegevens over u en uw huisdieren en, in sommige gevallen, uw professionele activiteit. Dit zijn de gegevens die u rechtstreeks aan ons communiceert via het registratieformulier en de vragenlijsten en enquêtes die beschikbaar zijn op de websites en virtuele platformen van AnimEd Solutions.

 

Het registratieformulier wordt ook gebruikt wanneer de registratie telefonisch wordt aangevraagd. In het algemeen zijn de velden met een asterisk verplicht. Zonder het verstrekken van deze informatie is het voor ons niet mogelijk om verder te gaan met uw registratie.

 

De verwerking van persoonsgegevens bij de registratie is noodzakelijk voor de goede werking van de platformen van AnimEd Solutions, de e-Expo en de Guide, waarbij bepaalde toegangen en voordelen worden bepaald door de identiteit van de bezoeker.

 

AnimEd Solutions houdt u ook op de hoogte van haar activiteiten via een nieuwsbrief. Het zal ook in staat zijn om u bij de ene of de andere gelegenheid een vragenlijst te sturen waarvan de antwoorden zullen worden gebruikt om zijn diensten te verbeteren. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrief.

Wie zijn de ontvangers van uw persoonlijke gegevens?

AnimEd Solutions verwerkt uw persoonlijke gegevens alleen voor zover dat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. De ontvangers van uw persoonlijke gegevens zijn AnimEd Solutions en haar niet-commerciële of commerciële partners in de dierenwereld, met als doel u nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie te sturen voor educatieve, informatieve of promotionele doeleinden.

Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens voor de duur van uw registratie en tot maximaal 6 maanden na afloop van uw registratie. Indien gegevens nodig zijn om de wettelijke verplichtingen van AnimEd Solutions (met name boekhoudkundige verplichtingen) te respecteren, zullen wij deze in overeenstemming met de geldende wetgeving houden.

Wat zijn uw rechten?

Recht van toegang 

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die wij in ons bezit hebben te allen tijde en kosteloos te raadplegen door een e-mail te sturen naar v.goffaux@animedsolutions.com. 

Recht op correctie

U heeft het recht om te eisen dat onjuiste persoonsgegevens over u worden gecorrigeerd en dat ongepaste of niet langer noodzakelijke persoonsgegevens worden verwijderd. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar v.goffaux@animedsolutions.com.

Recht om te vergeten

Wanneer u niet langer wenst dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt en u in de juridische positie bent om het recht op verwijdering aan te vragen, zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen.

 

Recht op overdraagbaarheid 

Voor zover nodig hebt u ook recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens onder de voorwaarden van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Recht van oppositie

U heeft het recht om u te verzetten tegen elk gebruik van uw persoonlijke gegevens voor het werven van klanten. U kunt uw recht van bezwaar uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: v.goffaux@animedsolutions.com. 

Recht op beperking van de verwerking

Tot slot heeft u het recht om van AnimEd Solutions de beperking van de verwerking van uw gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Links naar andere websites en diensten

Onze site kan links bevatten naar sites van derden, en sommige van onze diensten geven u toegang tot diensten van derden (zoals sociale netwerksites).

We hebben geen controle over de manier waarop sites en diensten van derden met uw persoonlijke informatie omgaan. Wij controleren geen sites en diensten van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor die sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van de sites of diensten van derden die u vanaf onze sites of diensten bezoekt.

Wat gebeurt er als er een geschil is?

Als u van mening bent dat wij onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen via e-mail op v.goffaux@animedsolutions.com.  We zullen ons uiterste best doen om dit zo snel mogelijk op te volgen.

Elke claim, klacht of grief kan ook worden gericht aan de maatschappelijke zetel van AnimEd Solutions, waarvan de hoofdzetel gevestigd is in de Rue de la Dame à la Rose 12, 1420 Braine-l’Alleud, België.

Als u niet tevreden bent met onze reactie, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, het enige toepasselijke recht, in geval van een geschil.

 

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste één maand vanaf de datum van het ontstaan ervan, welke termijn in onderling overleg kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, die als enige bevoegd zijn.