Kostenbeheer en diergeneeskundige verzekering

AnimEd : les couts de la médecine vétérinaire

Inleiding

Als je een hond of een kat hebt, weet je waarschijnlijk al dat het verzorgen van een huisdier niet goedkoop is. Natuurlijk zijn er eerst en vooral de kosten in verband met de aankoop of adoptie van uw nieuwe metgezel en andere belangrijke kosten in de eerste maanden. Dan zijn er jaarlijkse kosten die min of meer constant kunnen zijn, kosten die variëren afhankelijk van de leeftijd van uw huisdier en, helaas, soms onvoorziene omstandigheden. Dit alles kan ontmoedigend lijken, maar door u bewust te zijn van al deze mogelijke kosten kan u zich het beste voorbereiden om een verantwoordelijke huisdiereigenaar te zijn. 

Aanvangskosten

De initiële kosten zijn niet alleen die van de aankoop van de nieuwe hond of kat, maar ook alles wat daarop volgt. Veel mensen maken de fout om veel geld uit te geven aan de aankoop van het dier zonder na te denken over de andere kosten en zijn dan niet in staat om de juiste zorg voor hun nieuwe huisgenoot te bekostigen.

Dans la semaine suivant l’adoption de votre compagnon à quatre pattes, il est conseillé de faire une première visite chez votre vétérinaire (à ce sujet, découvrez nos articles: La première visite de mon chaton chez le vétérinaire et La première visite de mon chiot chez le vétérinaire) pour faire un examen général et faire le point sur les traitements préventifs à effectuer durant sa première année de vie. S’il n’a pas encore de puce électronique, cette visite peut également servir à l’identifier. En fonction de l’âge de votre animal au moment de l’adoption, deux à trois vaccins devront être faits à intervalles de 3 à 5 semaines. Jusqu’à l’âge de 6 mois, les chiots et chatons doivent être vermifugés plus régulièrement qu’un adulte et un traitement préventif régulier contre les parasites externes est aussi important. (A ce sujet, vous pouvez lire notre article sur les traitements traitements vermifuges pour chiens).

In de week na de aanschaf van uw viervoeter is het raadzaam om een eerste bezoek te brengen aan uw dierenarts voor een algemeen onderzoek en om de preventieve behandelingen die tijdens zijn eerste levensjaar moeten worden uitgevoerd te evalueren. Mocht hij nog geen microchip hebben, kan dit bezoek ook dienen om hem te identificeren.  Afhankelijk van de leeftijd van uw huisdier op het moment van adoptie, moeten er twee tot drie vaccinaties worden gegeven met ongeveer een maand tussen. Tot de leeftijd van 6 maanden moeten pups en kittens regelmatiger worden ontwormd dan volwassen dieren en een regelmatige preventieve behandeling tegen uitwendige parasieten is ook belangrijk

Sterilisatie of castratie is in sommige gevallen verplicht (bijvoorbeeld bij alle katten in België) en in andere gevallen sterk aanbevolen. Het is belangrijk hierover een gesprek te hebben met uw dierenarts vanaf de eerste bezoeken. Deze interventie heeft een bepaalde kostprijs die varieert naargelang het type dier (hond of kat, mannelijk of vrouwelijk) en het gewicht. Soms kan sterilisatie nodig zijn om een gedrags- of gezondheidsprobleem op te lossen, zelfs als u dat oorspronkelijk niet van plan was. 

Om uw nieuwe huisgenoot zo goed mogelijk in huis te verwelkomen zult u ook een hele reeks extra zaken moeten kopen: een mand of kussen, eetkommen, een leiband, een kraag, een kattenbak, speelgoed, verzorgingsartikelen, enz. 

AnimEd Solutions : les couts d'une visite chez le vétérinaire

Terugkerende kosten

Om uw huisdier in de best mogelijke gezondheidstoestand te houden, zal het nodig zijn om het kwaliteitsvoedsel te geven. Dit kan in verschillende vormen, zoals brokjes, paté, een huisbereide voeding of nog andere mogelijkheden. Een goede kwaliteit van de voeding zal helpen om uw huisdier gezond te houden en zijn levensduur te verlengen. Om te weten te komen wat het beste is voor de individuele behoeften van uw huisdier, vraag uw dierenarts om advies. 

Naast goede voeding is het belangrijk om minstens één keer per jaar een bezoek te brengen aan uw dierenarts. Tijdens dit bezoek zal uw dierenarts een algemeen onderzoek uitvoeren bij uw hond of kat om er zeker van te zijn dat hij of zij in goede gezondheid verkeert. Als hij tijdens dit bezoek iets abnormaals opmerkt, kan hij snel een behandeling instellen of extra tests plannen. Daarnaast zal hij een preventief zorgplan opstellen, dat meestal jaarlijkse vaccinaties en preventieve behandeling tegen inwendige en uitwendige parasieten omvat. 

Het regelmatig professioneel verzorgen van langharige katten en honden is ook een kostenpost om te overwegen bij het kiezen van een nieuwe huisgenoot. 

De evolutie van de kosten met de leeftijd van het dier

Naarmate ze ouder worden, worden onze huisdieren meer vatbaar voor het ontwikkelen van chronische ziekten. Het is daarom belangrijk om regelmatig uw dierenarts te blijven bezoeken of zelfs de frequentie van deze bezoeken te verhogen. Uw dierenarts kan u adviseren om screeningtests uit te voeren (bloedonderzoek, urineanalyse, echografie, etc.) om de aanwezigheid van een ziekte op te sporen nog voordat de eerste symptomen zich voordoen. Als er bij uw senior huisdier een chronische ziekte wordt vastgesteld, wordt er een grondige behandeling, een verandering van het dieet en een regelmatige follow-up uitgevoerd met als doel de levensduur van uw viervoeter zo veel mogelijk te verlengen. Zelfs bij perfect gezonde oudere dieren is het raadzaam om hun dieet aan te passen.

AnimEd Solutions: Vieux chien

Onvoorziene omstandigheden

Hoe goed u ook bent voorbereid, er zullen er altijd onverwachte gebeurtenissen opduiken. Deze onvoorziene gebeurtenissen kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: acute of chronische ziekten en ongevallen.

Geen enkel huisdier, hoe goed het ook wordt verzorgd, kan ontsnappen aan het risico om een min of meer ernstige ziekte op te lopen. Sommige rassen zijn gepredisponeerd voor bepaalde ziekten, wat betekent dat ze meer kans maken dan een dier van een ander ras om ze te krijgen. Zo lopen Franse bulldogs meer risico op allergieën, Perzische katten lopen meer risico op het ontwikkelen van nierziekten, alle brachycephalische rassen lopen het risico op ademhalingsproblemen. Naast raciale predisposities is er ook een hele reeks aangeboren en besmettelijke ziekten veroorzaakt door bacteriën, virussen of parasieten. Deze ziekten vereisen vaak een intensieve behandeling, waarbij soms een opname of zelfs een operatie nodig is. In sommige gevallen gaat het om chronische aandoeningen die gedurende het hele leven van uw viervoeter moeten worden behandeld.

Ook ongevallen zorgen voor onvoorspelbare kosten. Of het nu gaat om een snee, abces, kreupelheid of iets veel ernstigers zoals een auto-ongeluk of een val, onze huisdieren zijn niet onaantastbaar. De kosten kunnen zeer snel oplopen en in de meest trieste gevallen (maar toch vaker dan we zouden willen) kan de eigenaar gedwongen worden de moeilijke beslissing te nemen om zijn dier te euthanaseren bij gebrek aan financiële middelen. Om een dergelijke situatie met uw geliefde metgezel te voorkomen, zijn er gelukkig oplossingen.

Oplossingen

Het eerste wat we moeten doen is de geschatte kosten voor het in huis hebben van een huisdier berekenen (inclusief een toeslag voor eventuele onvoorziene omstandigheden) voordat we de beslissing nemen om het huisdier effectief in huis te nemen.

Als u eenmaal hebt besloten om een nieuw huisdier te adopteren, kun je het beste een van de volgende twee dingen doen: een huisdierverzekering afsluiten of een spaarrekening openen waar je elke maand een bepaald bedrag bijdraagt aan de verzorging van uw viervoeter. Als u echter voor deze optie kiest, moet u zeer gedisciplineerd te werk gaan. Het grootste nadeel van dit systeem is dat u altijd beperkt blijft tot het bedrag dat u er al in hebt gestort, in tegenstelling tot een verzekering die kosten vergoedt die deze drempel kunnen overschrijden. Als u kiest voor een verzekering, vergeet dan niet dat u een verzekering moet afsluiten voordat uw huisdier een bepaalde leeftijd bereikt en dat u zich bewust moet zijn van wat de verzekering die u kiest u in de praktijk biedt. Als u niet zeker weet welke verzekering u moet kiezen, vraag dan uw dierenarts om advies over wat het beste is voor uw huisdier.

Sommige praktijken bieden ook gezondheidsplannen aan die betrekking hebben op preventieve zorg. Dit is meestal een laag maandelijks bedrag dat vaccinaties en preventieve behandelingen voor inwendige en uitwendige parasieten omvat. Andere plannen kunnen zelfs aanvullende tests (bloedonderzoek, urineanalyse) omvatten, maar dekken nooit de kosten in verband met een ziekte of een ongeval. Door u te richten op preventie kan u het leven van uw viervoeter verlengen met behoud van een goede kwaliteit van leven.

Sommige dierenartsen zullen gespreide betalingen accepteren, maar dit is geen verplichting, dus zorg ervoor dat u dit met uw dierenarts bespreekt voordat u met het consult begint. Er zijn ook liefdadigheidsorganisaties die tot op zekere hoogte kunnen bijdragen aan de veterinaire kosten. Het is echter belangrijk om te beseffen dat dit slechts hulpmiddelen zijn voor de meest achtergestelde mensen en dat de dag dat u een dier adopteert, alle zorg voor het dier uw verantwoordelijkheid wordt.

Vragen aan uw dierenarts

  1. Hoe kunnen we berekenen hoeveel een dier ons gaat kosten voordat we het kopen?
  2. Wat zijn de te verwachten jaarlijkse vergoedingen waarmee rekening moet worden gehouden?
  3. Hoe kunnen we ons het beste voorbereiden op zowel voorspelbare als onvoorspelbare kosten?
  4. Zou u een verzekering of een spaarrekening voor mijn huisdier aanbevelen?
  5. Zou u een goede verzekering voor mij hebben?
Vond je deze inhoud leuk? Kom veel meer te weten over de gezondheid van uw huisdier door GRATIS deel te nemen aan de eerste virtuele gezondheids- en wellness-beurs voor huisdieren.

Ik Doe Mee